Du är här

Hudterapeuten

Hudterapeuten som är SHR:s medlemstidning - utkommer fr. o. m. 2013 med fem nummer per år (tidigare fyra nummer per år). Tidningen gavs ut första gången 1963 under namnet Kosmetologen, men sedan mitten av 70-talet har tidningen hetat SHR-journalen. Sedan nr 1/2011 heter tidningen Hudterapeuten.
 
Hudterapeuten är organisationens informationskanal till medlemmarna och innehåller bl a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har tema kring ett intressant ämne.
 
Att annonsera i Hudterapeuten är lämpligt om man vill träffa en selekterad målgrupp med hög uppmärksamhetsfaktor. Är du intresserad av att annonsera kontakta Staffan på SHR:s kansli för bokning av annonser. Mailadress bokning av annonser: kansli@shr.nu

Rättigheter: