Du är här

Skönhetsutredningen

Skönhetsutredningen nedlagd!

Skönhetsutredningen där SHR satt med som expert och som leddes av utredaren Eva Nilsson Bågenholm, lämnades till regeringen förra året  - men inget har hänt.
I juni meddelade så Socialdepartementet att man lägger ned utredningen, 1.5 år efter att utredningen presenterades.

Socialdepartementet kommer inte att gå vidare med förslagen i skönhetsutredningen utan kommer i stället att lägga ett uppdrag till Socialstyrelsen.

I april 2014 tillsatte regeringen en utredning som skulle ge förslag på hur man kan stärka skyddet för konsumenter av skönhetsbehandlingar. Utredningen var klar i slutet av 2015. Men förslagen i utredningen fick en hel del kritik. Framför allt kring gränsdragningen mellan patient och konsument.

Och nu väljer Socialdepartementet att slopa förslagen från utredningen, 1,5 år efter att utredningen presenterades.

I dag ansvarar inte sjukvårdens tillsynsmyndigheter för skönhetsbehandlingar utförda av personer som saknar legitimation.

Det är också därför som det finns ett skäl att se över om fel och skador vid behandlingar som vanligtvis inte utförs av legitimerad personal ska bedömas av en myndighet med hälso- och sjukvårdskompetens i stället. Det är bland annat det här som Socialstyrelsen kommer att få titta på.

Rättigheter: