Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Marknadsföringsregler

Marknadsföringsregler

För medlemmar i SHR finns marknadsföringsregler. Dessa finns i sin helhet nedan.

Marknadsföringsregler för medlemmar i SHR samt samarbetspartners

Antagna vid årsmötet 21 mars 2015

Reviderade vid årsmötet 18 mars 2017

Enligt SHR:s stadgar och etiska regler ska marknadsföring under SHR:s namn och varumärke ske på det sätt som SHR angivit. Följande regler specificerar rättigheter och skyldigheter för medlemmar och samarbetspartners i samband med användandet och skyddandet av SHR:s varumärke.

Klagomål

Klagomål

Om du som medlem har ett klagomål på någon av våra medlemmar/servicemedlemmar/skolmedlemmar kan du anmäla detta till vårt etiska råd. Du anmäler genom att skicka in blanketten anmälan om klagomål (finns längst ner på sidan) till SHR, Dalagatan 76, 113 24 Stockholm.

Klagomål kan gälla felbehandling, behandlingsskada eller om någon medlem på annat sätt bryter mot det etiska reglerna som finns för medlemmarna.  Du kan läsa om de etiska reglerna nedan.

Servicemedlemskap

Servicemedlemskap

Servicemedlemskap är ett aktivt stödjande medlemskap som erbjuds företag som har bedrivit relevant näringsverksamhet inom hudvårdsbranschen och för hudterapeutyrket i minst tre år. Servicemedlem ska genom samarbete med SHR kunna marknadsföra och erbjuda hudterapeuter säkra och seriösa varor för sin verksamhet och erhåller vissa rättigheter och förmåner som endast tillkommer företag som är servicemedlemmar. Medlemskapet finns till för att främja samarbetet mellan hudterapeuter och distributörer.

Fortbildningar

Fortbildningar

SHR erbjuder en rad fortbildningar och certifieringar för sina medlemmar. För certifieringarna gäller att man går en grundkurs med kunskapstest som ska godkännas och man erhåller ett intyg på certifikatet. Man måste sedan uppdatera certifikatet vart tredje år för att hålla detta aktuellt. Certifikatets giltighetstid finns angivet på intyget man får. Nedan kan du läsa om de olika certifikaten och fortbildningarna.

Klagomål

Klagomål

Om du som kund har ett klagomål på någon av våra medlemmar kan du anmäla detta till vårt etiska råd. Du anmäler genom att skicka in blanketten anmälan om klagomål (finns längst ner på sidan) till SHR, Dalagatan 76, 113 24 Stockholm.

Klagomål kan gälla felbehandling, behandlingsskada eller om någon medlem på annat sätt bryter mot det etiska reglerna som finns för medlemmarna.  Du kan läsa om de etiska reglerna nedan.

Ansökan om medlemskap

Ansök om ditt medlemskap

OBSERVERA! Har du tidigare varit medlem i SHR behöver du inte ansöka på nytt. Kontakta kansliet kansli@shr.nu så hjälper vi dig att återuppta ditt medlemskap.

Genom denna ansökan lämnas samtycke till att kontaktuppgifter publiceras i medlemsmatrikeln på SHR:s interna hemsida, salongsuppgifter publiceras på SHR:s hemsida samt lämnas ut till externa mottagare såsom t. ex. leverantörer av hudvårdsprodukter och utrustning, i marknadsföringssyfte.

Kundtidning -Hudterapeuten Konsument

Kundtidning - Hudterapeuten Konsument

Klicka på omslaget så kan du bläddra i tidningen (öppnas i nytt fönster/flik).

Hudterapeuten Konsument nr 1 2018

Här nedanför finns äldre nummer av tidningen.

SHR_kundtidning_nr2_2017.pdf

Sidor