Hudterapeuter med specialkompetens

Många medlemmar har specialkompetens genom att ha deltagit i fortbildning anordnad av SHR.

SHR erbjuder en rad fortbildningar och certifieringar för sina medlemmar. För certifieringarna gäller att man går en certifieringskurs med kunskapstest som ska godkännas och man erhåller ett intyg på certifikatet. Man måste sedan uppdatera certifikatet vart tredje år för att hålla detta aktuellt. Certifikatets giltighetstid finns angivet på intyget man får. Nedan är en översikt över de olika fortbildningarna.

Certifikat för nålepilation

Certifikat för Nålepilation är en fortbildning i epilering, dvs. permanent hårborttagning med nål. För att få delta i denna fortbildning skall man ha arbetat i yrket i tre år. Dessutom skall man arbeta aktivt med dessa behandlingar. Fortbildningen som leder till certifiering består av en kurs i ämnet och ett test för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar certifikat för nålepilation >>>

Certifikat för Specialiserad hudterapeut

Certifikat för Specialiserad hudterapeut är en fortbildning i dermatologi. För att få delta i denna fortbildning skall man ha arbetat i yrket i ett år. Fortbildningen som leder till certifiering, genomförs tillsammans med Uppsala och Lunds Universitet. Den består av en kurs i dermatologi och en hemtentamen för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar certifikat för Specialiserad hudterapeut >>>

IPL/laser certifikat

IPL/Lasercertifikatet är en fortbildning i permanent hårborttagning med IPL och laser. För att få delta i denna fortbildning skall man ha arbetat i yrket i tre år. Dessutom skall man ha 18 månaders erfarenhet av IPL/laserbehandlingar och arbeta aktivt med detta. Fortbildningen som leder till certifiering består av en kurs i ämnet och en hemtentamen för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar IPL/lasercertifikat >>>

Gesällbrev

Efter utbildning i ett hantverksyrke kan man visa sin kompetens genom ett gesällprov och erhålla ett Gesällbrev. Genom provet kan man visa att man har de kunskaper som krävs i yrket. Gesällbrevet är ett bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Gesällprov kan avläggas efter minst 3500 timmars dokumenterad utbildning och erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper. Gesällbrevet utfärdas av Sveriges Hantverksråd.
Följande medlemmar innehar gesällbrev >>>

Mästarbrev

När man har arbetat många år i ett hantverksyrke kan man få bevis på sin yrkesskicklighet genom en mästarutbildning och erhålla ett Mästarbrev. Mästarbrevet är ett välkänt kompetensbevis och en kvalitetsgaranti. Genom utbildningen kan man visa sin yrkesskicklighet och kompetens i övrigt som behövs för att driva ett företag (företagsekonomiska kunskaper). För att få göra utbildningen skall man arbeta aktivt i yrket. Grundkravet för att få genomgå Mästarutbildning är att man har Gesällbrev i yrket samt 10.000 arbetade timmar i yrket. Mästarbrevet utfärdas av Sveriges Hantverksråd.
Följande medlemmar innehar mästarbrev >>>

Övriga fortbildningar

SHR anordnar regelbundet föreläsningar och seminariedagar inom aktuella ämnen så som dermatologi, kemi, laser, försäljning med mera för sina medlemmar. Dessa anordnas både regionalt och lokalt.

Frågor

Har du frågor kring utbildningar och fortbildningar kan du ställa dessa till någon i SHR:s Utbildningsutskott.

Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar är personer som på ett förtjänstfullt sätt utmärkt sig inom hudvården i Sverige. Dessa har verkat och bidragit ideellt på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte, eller på annat sätt ha utfört ett extra värdefullt arbete i föreningen. Hedersmedlemmar utses av årsmötet.

Hur det går till att bli hedersmedlem i SHR framgår av detta dokument.

Rättigheter: 
Öppet material