Hudterapeuten är SHR:s medlemstidning

Tidningen utkommer fr. o. m. 2013 med fem nummer per år (tidigare fyra nummer per år). Tidningen gavs ut första gången 1963 under namnet Kosmetologen, men sedan mitten av 70-talet har tidningen hetat SHR-journalen. Sedan nr 1/2011 heter tidningen Hudterapeuten.

Hudterapeuten är organisationens informationskanal till medlemmarna och innehåller bl a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen.
Varje nummer har tema kring ett intressant ämne.
Redaktörer är Nathalie Koverman och Lena Edberg red@shr.nu

 

Att annonsera i Hudterapeuten är lämpligt om man vill träffa en selekterad målgrupp med hög uppmärksamhetsfaktor. Är du intresserad av att annonsera kontakta SHR:s kansli för bokning av annonser: kansli@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material