Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Hudterapeuter med specialkompetens

Hudterapeuter med specialkompetens

Många medlemmar har specialkompetens genom att ha deltagit i fortbildning anordnad av SHR.

SHR erbjuder en rad fortbildningar och certifieringar för sina medlemmar. För certifieringarna gäller att man går en certifieringskurs med kunskapstest som ska godkännas och man erhåller ett intyg på certifikatet. Man måste sedan uppdatera certifikatet vart tredje år för att hålla detta aktuellt. Certifikatets giltighetstid finns angivet på intyget man får. Nedan är en översikt över de olika fortbildningarna.

CIDESCO - utbildning

CIDESCO-utbildning

CIDESCO, som grundades 1946, är en internationell organisation för hudterapeuter och hudterapeututbildningar och har sitt säte i Zürich, Schweiz.
Sammanlagt är 40 länder från fem världsdelar medlemmar med sina resp. nationella branschorganisationer.

CIDESCO har som syfte att främja hudterapeuter internationellt, att förena medlemmar internationellt och nationellt, skapa träningscenter på skolor som följer CIDESCO:s utbildningsprogram och som kan leda till ett särskilt internationellt CIDESCO-diplom.

CIDESCO

CIDESCO

 

Allt sedan 1956 har SHR medlem i den internationella CIDESCO (Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie).

Socialstyrelsens förslag om skönhetsbehandlingar

 

Socialstyrelsens förslag om rättslig reglering av skönhetsbranschen

Vår vision

Vår vision

SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter.

SHR är en intresseförening för hudterapeuter. Enligt våra stadgar är föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Föreningen ska verka för att utveckla och höja medlemmarnas kompetens och yrkesskicklighet bland annat genom samarbete med utbildningsanordnare för hudterapeuter och verka för vidareutbildning för medlemmarna.

Salong-/Spamedlemskap

Salong-/Spamedlemskap

Salong/Spa-medlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som inte själv är hudterapeut men som har anställd personal som är personlig, aktiv, medlem i SHR och där hudterapeutverksamheten utförs av denna anställda personal. Salong/Spa-medlem har ej rätt att närvara vid årsmöte och är ej valbar styrelseledamot.

Årsavgiften är 1950 kr (2018) samt 850 kr per anställd hudterapeut som är personlig medlem.

Läs mer här.

Salong/Spa medlem

Salong-/spamedlemskap

Salong-/spamedlemskapet är till för de som själva inte är hudterapeuter men som driver ett företag med anställda hudterapeuter. Det kan röra sig om spa, parfymeri, apotek etc.

Hud & Kosmetikmässan

Den givna mötesplatsen för oss inom skönhetsbranschen

Hud & Kosmetik har en egen hemsida:

hudochkosmetikmassan.se >>>

Annonsering

Annonsering

”Hudterapeuten” som är SHR:s medlemstidning - utkommer med fem nummer per år.

”Hudterapeuten” är en av förbundets informationskanaler till medlemmarna och innehåller bl.a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har ett tema kring ett intressant ämne.

Sidor