Arbetsgivarmedlemskap

Arbetsgivarmedlemskap kan sökas av fysisk eller juridisk person som inte själv är hudterapeut men som har anställd personal som är personlig, aktiv, medlem i SHR och där hudterapeutverksamheten utförs av denna anställda personal. Arbetsgivarmedlem har ej rätt att närvara vid årsmöte och är ej valbar styrelseledamot.

Årsavgiften år 2024 är 2640 kr samt 1180 kr per anställd hudterapeut som är personlig medlem.

Ansök via nedan blankett som mailas till kansli@shr.nu

Observera att de anställda hudterapeuterna måste vara personliga medlemmar innan denna ansökan sänds in.

Till ansökan skall bifogas; F-skattsedel, registreringsbevis samt firmapresentation.

Lista på nuvarande arbetsgivarmedlemmar

Rättigheter: 
Öppet material