Fortbildningar

SHR erbjuder en rad fortbildningar och certifieringar för sina medlemmar. För certifieringarna gäller att man går en grundkurs med kunskapstest som ska godkännas och man erhåller ett intyg på certifikatet. Man måste sedan uppdatera certifikatet vart tredje år för att hålla detta aktuellt. Certifikatets giltighetstid finns angivet på intyget man får. Nedan kan du läsa om de olika certifikaten och fortbildningarna.

Certifikat för nålepilation

Certifikat för Nålepilation är en fortbildning i epilering, dvs. permanent hårborttagning med nål. För att få delta i denna fortbildning skall man ha arbetat i yrket i tre år. Dessutom skall man arbeta aktivt med dessa behandlingar. Fortbildningen som leder till certifiering består av en kurs i ämnet och ett test för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar certifikat för nålepilation

Certifikat för Specialiserad hudterapeut

Certifikat för Specialiserad hudterapeut är en fortbildning i dermatologi. För att få delta i denna fortbildning krävs minst ett års erfarenhet i hudterapeutyrket. Fortbildningen leder till certifiering och genomförs i samarbete med hudläkare. Den består av en kurs i dermatologi och en tentamen för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar certifikat för Specialiserad hudterapeut

IPL/laser certifikat

IPL/Lasercertifikatet är en fortbildning i permanent hårborttagning med IPL och laser. För att få delta i denna fortbildning skall man ha arbetat i yrket i tre år. Dessutom skall man ha 18 månaders erfarenhet av IPL/laserbehandlingar och arbeta aktivt med detta. Fortbildningen som leder till certifiering består av en kurs i ämnet och en hemtentamen för att erhålla certifikatet. Var tredje år måste man sedan delta i fortbildning för att få ha kvar certifikatet.
Följande medlemmar innehar IPL/lasercertifikat

Gesällbrev

Efter utbildning i ett hantverksyrke kan man visa sin kompetens genom ett gesällprov och erhålla ett Gesällbrev. Genom provet kan man visa att man har de kunskaper som krävs i yrket. Gesällbrevet är ett bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande. Gesällprov kan avläggas efter minst 3500 timmars dokumenterad utbildning och erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper. Gesällbrevet utfärdas av Sveriges Hantverksråd. Är du hudterapeut och vill ansöka om gesällbrev? Kontakta vårt kansli på kansli@shr.nu 
Följande medlemmar innehar gesällbrev

Mästarbrev

När man har arbetat många år i ett hantverksyrke kan man få bevis på sin yrkesskicklighet genom en mästarutbildning och erhålla ett Mästarbrev. Mästarbrevet är ett välkänt kompetensbevis och en kvalitetsgaranti. Genom utbildningen kan man visa sin yrkesskicklighet och kompetens i övrigt som behövs för att driva ett företag (företagsekonomiska kunskaper). För att få göra utbildningen skall man arbeta aktivt i yrket. Grundkravet för att få genomgå Mästarutbildning är att man har Gesällbrev i yrket samt 10.000 arbetade timmar i yrket. Mästarbrevet utfärdas av Sveriges Hantverksråd.
Följande medlemmar innehar mästarbrev

Övriga fortbildningar

SHR anordnar regelbundet föreläsningar och seminariedagar inom aktuella ämnen så som dermatologi, kemi, laser, försäljning med mera för sina medlemmar. Dessa anordnas både regionalt och lokalt.

Kalendarium

På de interna medlemssidorna finns kalendarium med anmälningslänkar till våra fortbildningar som är exklusivt till för våra medlemmar.  

Datum Beskrivning Plats
 
 
 
2024
 Fylls på eftersom
 
 
 
 
15 februari
Laser/IPL – Ärr med Aman Seyf, Specialistläkare inom Dermatologi och Venereologi - Digitalt
 
15 februari
Uppdatering certifikat Laser/IPL – Ärr med Aman Seyf, Specialistläkare inom Dermatologi och Venereologi - Digitalt
 
 
 
 
7-8 mars
Kursstart Mästarutbildningen - Leksand
Leksand
9-10 mars
Kursstart Mästarutbildningen - Leksand
Leksand
 
 
 
15 april
Kurs Hygien & Egenkontroll, Jens Bergström, Tatueringsmästare - Digitalt
 
20 april
Eksem & Allergier med Amna Elyas, Specialistläkare i dermatologi  -Digitalt
 
20 april
Uppdatering av certifikat Specialiserad Hudterapeut, Amna Elyas, Specialistläkare i dermatologi  - Digitalt
 
 
 
 
5-6 september 
Hud och Kosmetik
 
5 september
Prisutdelningen the SPA
 
   
 
 
 
 
14 oktober
Kurs Hygien & Egenkontroll, Jens Bergström, Tatueringsmästare - Digitalt
 
24-25 oktober
Mästarutbildningen kursstart - Leksand
 
26-27 oktober Mästarutbildningen kursstart - Leksand  
     
6 november Gesäll- och Mästarbrevsutdelning - Blåhallen, Stadshuset, Stockholm   
27 november
Hudterapeutens Dag
 

 

 

 

Rättigheter: 
Öppet material