SHR är ansvarig för gesäll- och mästarbrev
i makeupartistyrket och nagelterapeutyrket

Efter beslut av Sveriges Hantverkråd är SHR sedan 2020 ansvarig för gesäll- och mästarbrev för makeupartister och nagelterapeuter. SHR vill med detta stärka yrkesrollerna och öka kompetensen och kvalitetsnivån i skönhetsbranschen. SHR vill också verka för etik och konsumentsäkerhet i branschen. Är du makeupartist eller nagelterapeut är detta ett ypperligt tillfälle att få ett yrkeskompetensbevis. Provtillfällen erbjuds regelbundet. 

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt gesällprov.
För att hålla hög kvalité och aktualitet på gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt gesällbrev i omkring 70 olika yrken.

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare (SFS 1995:1255 och SFS 1995: 1256).
Gesäll- och mästarbreven utfärdas av Sveriges Hantverksråd. Läs mer på Hantverksrådets hemsida.
 
Gesällbrev i Nagelterapeutyrket
Gesällprov kan avläggas efter minst 2000 timmars dokumenterad utbildnings- och arbetstid i yrket varav 200 timmar ska utgöra yrkesutbildning till nagelterapeut eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.
 
Gesällbrev i Makeupartistyrket
Gesällprov kan avläggas efter minst 2000 timmars dokumenterad utbildnings- och arbetstid i yrket varav 200 timmar ska utgöra yrkesutbildning till makeupartist eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.
 
För frågor, information och ansökningshandlingar gällande gesällbrev, kontakta SHR på shr@shr.nu

Obs! SHR förbehåller sig rätten att ställa in prov vid för få antal anmälda deltagare. 

Mästarbrev för nagelterapeuter och makeupartister
Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Det inger förtroende hos allmänheten och uppfattas som en garanti för kvalité. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.

Krav för mästarbrev
För att kunna ansöka om Mästarbrev ska du…
• ha gesällbrev i yrket
• vara verksam i yrket
• ha minst 10 000 dokumenterade arbetstimmar
• ha genomfört godkänd mästarutbildning
• vara godkänd vid prövning om lämplighet att inneha mästarbrev

Mästarbrevsutbildning
För att ta mästarbrev genomgår man en mästarutbildning som sker på distans under 10 veckor. Utbildningens mål är att ge en god kompletterande utbildning till en redan kompetent grupp (blivande mästare). Under utbildningen ska Mästartiteln förtydligas vad gäller möjligheter och skyldigheter. Utöver detta ska kursen ge viktiga grundkunskaper i ekonomi och juridik och en insikt i marknadsföring, företagsutveckling och ledarskap. Utbildningen sker genom en fysisk träff följt av 10 veckors distansarbete. Studierna sker genom videoföreläsningar och studielitteratur. Utbildningen anordnas av Sveriges Hantverksråd. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig på: http://www.leksand.fhsk.se/mastarutbildningen-distans

Mästarregister
Mästarregistret är en unik marknadsföringsplats bara för Mästare som lyfter fram ditt yrkeskunnande. Du har möjlighet att nå ut till många nya presumtiva kunder till en låg kostnad. Du presenteras i ett kvalitetssäkrat forum som ständigt uppdateras och är aktuellt. En årsavgift att tas ut för att få vara med i mästarregistret.

För frågor, information och ansökningshandlingar gällande mästarbrev, kontakta SHR på shr@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material