Samlad information om covid-19 (det nya Coronaviruset)

Nedan finner du information från myndigheter om Coronaviruset Covid -19. Vi uppdaterar denna text löpande med information som rör vår bransch och våra medlemmar. 


 

Information från Folkhälsomyndigheten  

Risknivåer 
Här hittar du aktuellt information om riskanalyser 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/

Hur skyddar du dig 
Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta 
Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Samlad information om covid -19 
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du samlad information om Covid – 19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Tillväxverket

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html


Verksamt

Samlad information till företagare till följd av coronaviruset
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset


Skatteverket

Anssökan om omställningsstöd:
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

Här finns samlad information från Skatteverket som är viktig att känna till i samband med det nya coronaviruset. Sidan vänder sig i första hand till företag 
Läs mer här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html 


Företagsakuten - garantiprogram för företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga.
www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/


Information från Krisinformation.se

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet. 
Lär mer här: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset  


Information från Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Här nedan finns ett informationsbrevet från Socialstyrelsens hälsoskyddsgrupp. Detta brev kommer att fokusera på frågor kopplade till coronavirus-pandemin.

Information med anledning av coronavirus covid-19 I dagarna har Norge och Danmark tillfälligt stoppat all form av yrkesmässiga hygieniska behandlingar. Detta är ännu ej aktuellt i Sverige. I skrivande stund har inte Folkhälsomyndigheten bedömt det som nödvändigt att stänga ner hygieniska behandlingar, men detta kan eventuellt ändras framöver.

Frågor och svar som inkommit med anledning av coronavirus covid-19 Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi? Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.  Hållpunkter att tänka på: - Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger. - Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion. - Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion. - Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand. - Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling. - Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit? Enligt våra allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit därför att det är mildare mot huden.  Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt. 

För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ. 

Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet? Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, t.ex. nagelsalonger kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom.

Kan inspektion av yrkesmässiga hygieniska verksamheter genomföras som vanligt? Ja, så länge man följer de allmänna förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kan inspektioner ske som vanligt.

Här listas några länkar med matnyttig information.
Socialstyrelsens information om yrkesmässig hygienisk verksamhet https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/
Socialstyrelsens information om coronavirus covid-19 (främst till kommunala verksamheter) https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Om ni har frågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet eller vill att vi kommer och besöker er i något sammanhang, tveka inte att kontakta oss. Ni når oss säkrast via e-post på halsoskydd@socialstyrelsen.se
Det går också bra att ringa via Socialstyrelsens växel 075-247 30 00.
Vi tar gärna emot förslag på innehåll i kommande informationsbrev. Kontakta oss i så fall på ovanstående mailadress

Ovanstående text i pdf-format >>>


Information från Arbetsmiljöverket

Här finns samlad information som har med coronavirus och arbetsmiljö att göra. 
Läs mer här: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/  


Information från Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade. Stanna hemma om du är sjuk. 
Läs mer här: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-03-16-det-har-vet-vi-om-coronaviruset-som-beror-dig-som-ar-arbetssokande


Information från regeringen

Regeringens arbete med anledning av Coronaviruset  
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället. 
Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/ 

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset 
Den senaste tiden har regeringen presenterat en rad olika åtgärder på flera områden för att bekämpa det nya coronaviruset. Regeringens arbete och beslut syftar till att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Via länken nedan redovisas ett urval av regeringens beslut och initiativ. 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/regeringens-beslut-och-initiativ-med-anledning-av-nya-coronaviruset/  

Regeringen åtgärdspaket för jobb och företag 
Det nya coronaviruset kommer att innebära stora ekonomiska konsekvenser för hela näringslivet, och även hudvårdsbranschen känner av detta i och med inställda bokningar och uteblivna intäkter.  
Regeringen har även föreslagit ett krispaket för att mildra konsekvenserna för jobb och företag. Det handlar bland annat om en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Dessutom ska Almi Företagspartner, Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden få utökade lånemöjligheter. 

I en andra extra ändringsbudget fanns följande åtgärder: 

  • kommuner och regioner får kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården
  • karensavdraget slopas
  • berörda statliga myndigheter får tillskott
  • anslaget för smittbärarpenning höjs
  • staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
  • företag får likviditetsersättning via skattekonto
  • ett nytt system för korttidspermittering införs 

I en första extra ändringsbudget ges flygföretagen under 2020 möjlighet till kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. 
Anders Ferbe har utsetts till regeringens samordnare och ska hålla kontakt med arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inhämta information om hur coronaviruset påverkar olika branscher. 
Läs mer här: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-covid-19/ 


Information från Försäkringskassan 

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Här samlar vi all aktuell information. 
Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler 


Information från Almi 

Här finns samlad information riktad till dig som företagare. Ansökan om lån, ansökan om uppskov med amortering, regeringens åtgärder rikta till företagare. 
Läs mer här: https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/ 


Information från SHR 

Riktlinjer från SHR >>>

Information från SHR:s advokat 
SHR:s advokat och medlemsrådgivare Hanna Vikström finns som vanligt tillgänglig för medlemsrådgivning vid Corona-relaterade rättsliga frågor, eller annan juridisk rådgivning. Stödåtgärder för företag beslutas kontinuerligt av regering och myndigheter, Hanna tipsar om att på Verksamt.se finns en uppdaterad sida med lista på de väsentligaste stöden för företagare, såsom skattelättnader, korttidspermittering m.m.  
Mall för avtal om korttidspermittering finns på Tillväxtverkets hemsida (hör av er till Hanna om ni inte hittar). Hanna tillhandahåller även mallblankett för uppsägning av anställda för den som behöver det. Hon nås enklast på hanna@advokatvikstrom.se  
På advokatfirmans hemsida (www.advokatvikstrom.se) finns även en artikel publicerad om andra vanliga juridiska frågor i dessa tider, såsom inställda leveranser eller evenemang, och hållandet av bolags- och årsstämmor. 
Hälsningar, Hanna Vikström
 tel 011-17 01 70
sms 0733-010 221
www.advokatvikstrom.se 

Information från SHR:s försäkringsbolag Moderna Försäkringar och försäkringsförmedlare Arctic
Det finns tyvärr inget skydd i företagsförsäkringen som täcker avbrott pga. att man tex sitter i karantän eller att kunder avbokar tider. Med anledning av Coronaviruset har Försäkringskassan fått frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för VAB, läs mer om det här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler  

Sjukavbrottsförsäkringen som kan tecknas som tillägg (se ditt försäkringsbrev) ger möjlighet till ersättning för dina fasta kostnader i din verksamhet, om du blir sjukskriven.
Försäkringen kan lämna ersättning upp till 20 000 kr per månad, under den tid som du är sjukskriven (bortsett från karenstiden, de första 30 dygnen). Om du vill veta mer om sjukavbrottsförsäkringen eller för att teckna den – kontakta Arctic Försäkringsförmedlare på 08-746 05 60. Teckna försäkringen nu och slipp oroa dig för din verksamhet när du egentligen bara ska kurera dig och komma på fötterna igen!


Information från Stockholms Hantverksförening 

Denna information gäller bara dig som är med i den lokala föreningen Stockholms Hantverksförening. Alltså inte om man som medlem i SHR är med i Hantverkarnas Riksorganisation. 
Stockholms Hantverksförening delar ut nödstöd till behövande hantverksföretag. 
Många hantverksföretag drabbas hårt av den ekonomiska krisen i Coronavirusets spår. Därför har Stockholms Hantverksförening instiftat ett tillfälligt bidrag till behövande medlemmar. 
- Jag får dagligen samtal från oroliga medlemmar. Det är ett faktum, nu dör Stockholms små hantverksföretag. Till skillnad från storföretagens ljudliga försvinnande dör småföretag en mycket tyst död, men det gör lika stor skada för vårt samhälle, säger Nicole Pluntke, VD för Stockholms Hantverksförening. 
Stockholms Hantverksförening bildades 1847 och har sedan dess disponerat olika fonder, bland annat för att trygga tillvaron för hantverkares efterlevande. Det är från dessa fonder det nu finns möjlighet för föreningens medlemsföretag att ansöka om bidrag. 
- Vi tror inte att det här bidraget kommer att vara hela lösningen för ett hantverksföretag i nöd, men tillsammans med regeringens insatser och lojala kunder kan det vara den hjälp ett företag behöver för att överleva krisen. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken i dessa svåra tider och det här är Stockholms Hantverksförenings sätt att hjälpa till, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Stockholms Hantverksförening. 
Stockholms Hantverksförenings medlemsföretag består till största delen av små hantverksföretagare. Det är allt från låssmeder och elektriker till skomakare, möbeltapetserare och stuckatörer. 
- Även om det inte känns så just nu, så kommer det att komma en vardag efter krisen. Då kommer folk åter behöva finsnickare att bygga om kök, skräddare att lägga ut byxor efter en sommar med för mycket av det goda och skomakare att klacka om favoritskorna. Därför är det jätteviktigt att Stockholms hantverksföretag inte försvinner nu, avslutar Nicole Pluntke. 
För mer information kontakta:
Nicole Pluntke, VD Stockholms Hantverksförening, tel. 070-493 93 72, e-post: nicole.pluntke@hantverkarna.se 
Caroline Eriksson, kommunikationschef Stockholms Hantverksförening, tel. 070-432 89 40, e-post: caroline.eriksson@hantverkarna.se

Rättigheter: 
Öppet material