Anmälan om överträdelse av SHR:s etiska regler

Om du har ett klagomål på någon av våra medlemmar/servicemedlemmar/skolmedlemmar kan du anmäla detta till vårt etiska råd. Du anmäler genom att skicka in blanketten Anmälan om överträdelse till etiskaradet@shr.nu eller posta till; SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm. Blanketten finns även att lada ned längre ned på sidan. 

Klagomål kan gälla felbehandling, behandlingsskada eller om någon medlem på annat sätt bryter mot det etiska reglerna som finns för medlemmarna. Du kan läsa om de etiska reglerna här eller ladda ned PDF nedan. 

För att kunna behandla klagomålet på ett riktigt och säkert sätt vill vi att du utförligt beskriver vad det är du anser överträdelsen gäller på blanketten och att du på något sätt styrker denna överträdelse. För att SHR ska behandla ärendet vill vi att du skickar in blanketten så fort som möjligt efter överträdelsen.

SHR:s Etiska råd

Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.
Etiska rådet etiskaradet@shr.nu består av;

Maria Gylling
Pamela Bergman
Gerd Klang

Rättigheter: 
Öppet material