Klagomål

Om du som medlem har ett klagomål på någon av våra medlemmar/servicemedlemmar/skolmedlemmar kan du anmäla detta till vårt etiska råd. Du anmäler genom att skicka in blanketten Anmälan om klagomål till kansli@shr.nu/  SHR, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm.

Klagomål kan gälla felbehandling, behandlingsskada eller om någon medlem på annat sätt bryter mot det etiska reglerna som finns för medlemmarna. Du kan läsa om de etiska reglerna nedan.

För att kunna behandla klagomålet på ett riktigt och säkert sätt vill vi att du utförligt beskriver vad det är du anser överträdelsen gäller på blanketten och att du på något sätt styrker denna överträdelse. För att SHR ska behandla ärendet vill vi att du skickar in blanketten så fort som möjligt efter överträdelsen.

SHR:s Etiska råd:

Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.
Etiska rådet etiskaradet@shr.nu består av;

Maria Gylling
Pamela Bergman
Gerd Klang

Rättigheter: 
Öppet material