SHR:s Etiska råd

Ett Etiskt råd bestående av tre ledamöter har till uppgift att ansvara för handläggning av frågor rörande medlemmars skyldighet att följa av förbundet antagna etiska regler och är rådgivande i etiska frågor som rör yrkesutövningen.
Etiska rådet nås via mail till etiskaradet@shr.nu och består av;

Maria Gylling
Pamela Bergman
Gerd Klang

Rättigheter: 
Öppet material