Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Josefin Nilvé, sammankallande
Petra Ström
Ebba Green

Rättigheter: 
Öppet material