Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Jana Nordin, sammankallande

Josefin Nilvé

Birgitta Thorsell

Rättigheter: 
Öppet material