Validering

SHR har tagit fram en modell för validering av utländsk kompetens, informell och icke formell kompetens; Hudterapeutmodellen.

Hudterapeutmodellen används vid validering inom Hudterapeutyrket och är utarbetad efter Myndigheten för Yrkeshögskolans riktlinjer.

Denna modell används när den sökande inte har en utbildning som är godkänd av SHR och ska leda till gesällbrev i yrket.

Vad är Validering?
Hudterapeutmodellen används vid validering inom Hudterapeutyrket och är utarbetad av Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR.
SHR är en ideell förening för hudterapeuter, anställda och egna företagare. Föreningen verkar för att höja medlemmarnas kompetens och yrkes-skicklighet, bland annat genom samarbete med hudterapeututbildningar och genom att anordna olika kompetensutvecklande fortbildningar.
Inom SHR finns en arbetsgrupp som ansvarar för validering - Valideringsgruppen. Valideringarna utförs av yrkesbedömare/granskare speciellt utbildade av SHR.
Validering innebär att man kartlägger, bedömer och värderar en individs faktiska kännedom, kunskaper, färdigheter och förmågor, dvs en individs reella kompetens. Syftet är att omvandla formell kompetens, icke formell kompetens eller informell kompetens man fått genom praktiskt arbete till en formell kvalifikation i form av ett gesällintyg. Kompetensen skall kartläggas och prövas, för att visa om den motsvarar aktuella krav för svenskt gesällbrev. Validering är en metod som leder till det skriftliga kvalifikationsbeviset Gesällbrev i Hudterapeutyrket.
Idag är det allt vanligare att man saknar formella Intyg på sin kunskap. Att omvandla den kompetens man fått genom praktiskt arbete till formell kompetens i form av ett intyg eller ett betyg kallas validering.
Det är viktigt att veta att Validering alltså INTE är utbildning eller praktik utan en metod som leder till skriftligt kompetensbevis som i sin tur ger den som validerats nya möjligheter till studier eller till en yrkeskarriär.

Vem kan validera sig?
Om man har en kvalifikation som inte är erkänd av branschen men som motsvarar kraven för gesällbrev i yrket kan man validera sig. Det kan röra sig om utländsk utbildning, kortare utbildningar, enstaka kurser eller enbart arbete i yrket där man förvärvat sig en fullständig kvalifikation. För att man ska kunna valideras ska man kunna styrka att man:                                                                
- har en godkänd examen/godkända betyg från en fullständig    hudterapeututbildning om minst 1500 timmar, alternativt har motsvarande kompetens som valideras av SHR
- har 3 års arbetserfarenhet i hudterapeutyrket på heltid.

För mer information om validering kontakta oss på shr@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material