Material som är tillgängligt för alla, även de som inte är inloggade på sidan.

Valberedning

Valberedningen tar emot förslag från medlemmarna/regionerna på kandidater till styrelseposterna.

Jana Nordin, sammankallande

Josefin Nilvé

Birgitta Thorsell

Om cookies

INTEGRITETSPOLICY OCH GDPR

shr.nu hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs dataskyddsdirektiv GDPR (från och med 25 maj).
Läs mer här

På webbplatsen används cookies. Här kan du läsa mer om hur och varför vi använder cookies.

COOKIES

Cookies och lagringstekniker

Säker hudterapeut

Varför ska jag gå till en auktoriserad hudterapeut som är medlem i SHR?

Förutom att du vet att du går till en auktoriserad hudterapeut med gedigen utbildning så omfattas du dessutom av en behandlingsskadeförsäkring som träder i kraft om du skulle drabbas av en skada, under behandlingen eller till följd av behandlingen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
 
SHR är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med SHR:s verksamhet och medlemshantering eller som annars behandlas när SHR:s verksamhet och medlemshantering förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.
 

Medlemmar med Certifikat IPL/Laser

Medlemmar med Certifikat IPL/Laser

Följande medlemmar innehar IPL/lasercertifikat >>>

Elizabeth Moberg  -  Faces Hudvårdscenter
Adress Salong: Storg. 1, 334 33 Anderstorp -  Tel. Salong:  0371-184 77

Mästarregistret

Mästarregistret

Här kan du hitta en mästare i hudterapeutyrket!

www.mastarregistret.se

Medlemmar med certifikat Nålepilation

Medlemmar med certifikat Nålepilation

Följande medlemmar innehar Certifikat för nålepilation >>>

Elizabeth Moberg   Faces Hudvårdscenter
Adress Salong: Storg. 1, 334 33 Anderstorp  -  Tel. Salong:  0371-184 77

Carina Johansson   Hud & Kropp studion
Adress Salong: Stenbrottsv. 5, 671 33 Arvika  -  Tel. Salong: 0570-154 20

SM i Make Up

SM i Make Up

2018 års SM i Make Up hålls inte bara under branschens största mässa Hud&Kosmetik.
Utan under den internationella CIDESCO-kongressen! Världen kommer till Sverige!

SM i Make Up går av stapeln fredagen den 7/9 2018 och temat är.. WELCOME TO VALHALLA

Mer information kommer!

www.smimakeup.weebly.com >>>

SM i Make up på Facebook >>>

Skönhetsutredningen

Skönhetsutredningen

Ny skönhetsutredning - Socialstyrelsen ska utreda oreglerad skönhetsbransch

Efter att Skönhetsutredningen under ledning av Eva Nilsson Bågenholm lagts ned, har regeringen nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller för andra hälso- och sjukvårdsbehandlingar och hur det i så fall ska vara reglerat. Regeringen vill se starkare skydd vid skönhetsingrepp.

Sidor