Försäkringsfrågor

Vid frågor rörande våra förmånliga medlemsförsäkringar kontakta Företagsgruppen på Arctic.

Tel. 08-746 05 60
E-post foretag@arctic.se

Alla medlemmar som utför behandlingar måste inneha en behandlingsskadeförsäkring. Vi har tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic tagit fram en försäkring som är anpassad för dig som hudterapeut. Behandlingsskadeförsäkringen skyddar din kund under behandling eller om en skada till följd av behandlingen skulle uppstå. Om en skada skulle inträffa får du hjälp av försäkringsbolaget att utreda, förhandla och även betala ut ersättning till den drabbade.
”Behandlingar som omfattad av behandlingsskadeförsäkringen”

Alla som bedriver eget företag, oavsett om du har egen praktik, har mottagning hemma, hyr in dig på en annan salong eller om du är ambulerande behöver också en företagsförsäkring. Arctic kan även erbjuda er medlemmar en företagsförsäkring till förmånlig premie.

Du kan även komplettera din företagsförsäkring med en sjukavbrottsförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning.

Genom ditt medlemskap har du även möjlighet att försäkra dig själv med en olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt diagnosförsäkring.

Vår försäkringsförmedlare är Arctic, registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten är reglerad i lag och Arctic är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM.

Mer information om SHR:s medlemsförsäkringar som erbjuds via Arctic; www.arctic.se/se/forsakringslosningar/foretagsforsakring/shr/

Arctic förmedlar SHRs medlemsförsäkringar, dvs. är mellanhanden mellan SHR och försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget är Folksam.
 

 

Skadeanmälan 

Har en skada inträffat?

Vid behandlingsskada eller skada i din hudvårdsverksamhet gör du din skadeanmälan omgående till försäkringsbolaget.

Har skadan inträffat under 2023?
Om skadan inträffat från och med år 2023-01-01 anmäls skadan till Folksam på Tel. 0771 950 950

Har skadan inträffat före 2023?
Har skadan inträffat före 2023-01-01 ska denna anmälas till Moderna Försäkringar
på Tel. 0200 21 21 20 eller använd detta webformulär hos Moderna försäkringar.

Vid minsta osäkerhet är du välkommen att kontakta Arctic på 08-746 05 60 eller per mail: foretag@arctic.se

Skador hanteras inte av Arctic eftersom de inte är ett försäkringsbolag utan registrerade förmedlare.
Är du missnöjd med ditt skadeärende har hanterats bör du i första hand ta kontakt med din skadereglerare eller kontakta Arctic.

 

 

Rättigheter: 
Öppet material