Försäkringsfrågor

Alla medlemmar som utför behandlingar måste inneha behandlingsskadeförsäkring. Genom SHR kan man teckna en sådan till förmånligare pris genom Moderna Försäkringar.

Vi har tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic tagit fram en försäkring som är anpassad för dig som hudterapeut. Det är en försäkring som skyddar din kund under behandling eller om en skada till följd av behandlingen skulle uppstå. Vid en skada får du hjälp av försäkringsbolaget att utreda, förhandla och givetvis även betala ersättning till den drabbade.

Alla som bedriver eget företag, oavsett om du har egen praktik, har mottagning hemma, hyr in dig på en annan salong eller om du är ambulerande behöver också en företagsförsäkring! Oavsett typ av skada kan det bli kostsamt för ditt företag. Arctic kan även erbjuda er medlemmar en företagsförsäkring till förmånlig årspremie.

Utöver behandlingsskadeförsäkring och företagsförsäkring erbjuder vi även er medlemmar sjukavbrottsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring samt diagnosförsäkring. För mer information om försäkringarna kontakta företagsgruppen på Arctic. Tel 08-746 05 60, e-post foretag@arctic.se.

Vårt försäkringsbolag är Moderna försäkringar 

Vår försäkringsförmedlare är Arctic, registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten är reglerad i lag och Arctic är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM.

Arctic förmedlar SHRs medlemsförsäkringar, dvs. är mellanhanden mellan SHR och försäkringsbolaget.

Arctic hjälper dig gärna vid frågor.

Kontaktpersoner Företagsgruppen på Arctic

Markus, Linda, Alexandra, Madelene och Barfin

tel 08-746 05 60

e-post foretag@arctic.se

 

Har en skada inträffat?

Skador avseende din verksamhet anmäles omgående till försäkringsgivaren/försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, tel. 0200 21 21 20. Skadeanmälan samt tillvägagångssätt kan även hämtas från https://www.modernaforsakringar.se/foretag/vid-skada/foretag--och-industriskador/

Skador hanteras ej av Arctic eftersom de inte är ett försäkringsbolag utan registrerade förmedlare.
Är du missnöjd med hur Moderna Försäkringar har hanterat ditt ärende bör du däremot ta kontakt med Arctic.

Rättigheter: 
Öppet material