Hudterapeuten är SHR:s medlemstidning

Redaktör är Johanna Stridsberg red@shr.nu

Hudterapeuten utkommer med fem nummer per år. 

  • Tidningen gavs ut första gången 1963 under namnet Kosmetologen

  • Sedan mitten av 70-talet fick den namnet SHR-journalen

  • Hudterapeuten har haft sitt nuvarande namn sedan nr 1/2011 

Hudterapeuten är organisationens informationskanal till medlemmarna och innehåller bl.a. artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen.
Varje nummer har tema kring ett intressant ämne.

 

Att annonsera i Hudterapeuten är lämpligt om man vill träffa en selekterad målgrupp med hög uppmärksamhetsfaktor.
Är du intresserad av att annonsera kontakta Margaretha på  Mejram reklam, margaretha@mejramreklam.se. Märk mailet med 'annons hudterapeuten'.

 

 

Rättigheter: 
Öppet material