Branschrapport

SHR kom med sin första branschrapport hösten 2011. Det gjordes ett omfattande arbete att samla in statistik och information om hudvårdbranschen för att skapa en sammanställning i ett överskådligt dokument. Det har även gjorts webbenkäter bland de personliga medlemmar som lämnat sin e-postadress till kansliet. Nu har SHR publicerat tio rapporter. 

Branschrapporterna för 2011-2022 kan laddas ner nedan. 

Rättigheter: 
Öppet material