Vad är SHR

SHR, Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Vi är en rikstäckande ideell förening utan facklig religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.

SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. SHR är idag en viktig faktor för yrket och tar ansvar för både utbildning av hudterapeuter och för slutkonsumentens trygghet samt för kommunikation till allmänhet och myndigheter om hudterapeutens arbete. SHR skall vara ett nätverk i framkant med ett starkt varumärke och en enad profil. Det skall ge legitimitet och inflytande både nationellt och internationellt.

SHR utfärdar auktorisation för sina medlemmar vilket innebär att medlemmarna har en garanterat gedigen utbildning och utför professionella behandlingar. De arbetar efter våra etiska regler och innehar alla behandlingsskadeförsäkring. Vårt emblem är kundens trygghet! SHR finns representerade över hela Sverige. Dels genom våra medlemmar, dels genom styrelsen som är sammansatt av personer från hela landet.

Vår vision

SHR skall verka kompetenshöjande och för att vidmakthålla kvalitet inom yrket. Visionen är att lyfta fram och spegla hudterapeutens status som yrke, samt främja vår yrkesstolthet genom visionsorden KUNSKAP-KVALITET-TRYGGHET.

Vad gör SHR

En styrelse ansvarar för organisation och förvaltning och ledamöterna är ansvariga för var sin region i Sverige. Det finns en rad arbetsgrupper i SHR bl.a. Utbildningsutskottet. Allt administrativt arbete samt medlemsservice sköts av kansliet i Stockholm.

SHR:s styrelse arbetar aktivt med bl.a. utbildningsfrågor/fortbildningsfrågor, medlemsservice, myndighetsarbete, branschbevakning och marknadsföring.

Varje år anordnar SHR flertalet vidareutbildningar för sina medlemmar. Som SHR-ansluten hudterapeut har en möjlighet att genomföra test för att erhålla gesäll- och mästarbrev samt certifikat för nålepilation, IPL/laser och specialiserad hudterapeut. Därutöver hålls regelbundet föreläsningar inom aktuella ämnen såsom laser, försäljning och dermatologi med mera på både regional och lokal nivå.

SHR är arrangör av den stora fackmässan "Hud & Kosmetik". På mässan finns de flesta utställarna inom hudvård för att visa det allra senaste i branschen. SHR ger också ut en facktidning ”Hudterapeuten” fem gånger per år. Den belyser viktiga ämnen och aktuella händelser för hudterapeuter så såsom lagändringar, hygienbestämmelser och nya trender i yrket.

SHR finns också i de sociala medierna genom egen hemsida, Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin.

År 2010 och 2018 stod SHR som värd för CIDESCO:s årliga världskongress, se film från kongressen 2010 här

Rättigheter: 
Öppet material