Annonsering

”Hudterapeuten” som är SHR:s medlemstidning - utkommer med fem nummer per år.

”Hudterapeuten” är en av förbundets informationskanaler till medlemmarna och innehåller bl.a artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har ett tema kring ett intressant ämne.

Att annonsera i ”Hudterapeuten” gör att man når en riktad målgrupp.
Är du intresserad av att annonsera kontakta Staffan på SHR:s kansli för bokning av annonser.
e-post bokning av annonser: kansli@shr.nu

Rättigheter: 
Öppet material