Annonsering

Annonsering genom SHR är ett enkelt och effektivt marknadsföringssätt. Fördelen med att synas i vår medlemstidning, nyhetsbrev eller i våra sociala medier är att ni når rätt målgrupp – ni vänder er till personer som är intresserade av era produkter.

Kontakta Anna på SHR:s kansli för information som utgivningsplan, prisuppgifter, bokning vad gäller all annonsering.
E-post: 
shr@shr.nu

Annonsera i Hudterapeuten

”Hudterapeuten”, som är SHR:s medlemstidning, utkommer med fem nummer per år och är förbundets viktigaste informationskanal till medlemmarna. Tidningen innehåller bl.a. artiklar och reportage om behandlingsmetoder, produkter, instrument och apparatur och i övrigt bevakar utvecklingen i branschen. Varje nummer har ett tema kring ett intressant ämne. (Annonsmaterial skickas till margaretha@mejramreklam.se)

Annonsera i nyhetsbrev

SHR skickar ut sina nyhetsbrev en gång i månaden. De går ut till över 2000 medlemmar samt arbetsgivarmedlemmar, våra medlemsskolor, studerandemedlemmar, servicemedlemmar och förmånsgivare. Nya medlemmar tillkommer ständigt.

Synas i sociala medier

SHR anordnar regelbundet tävlingar på Instagram och Facebook. Ett mycket bra sätt att nå ut till både hudterapeuter och slutkunder. Vi har i dag runt 6500 följare på vår officiella Facebooksida och 5500 på Instagram. 
 

Rättigheter: 
Öppet material