Hudterapeututbildning

I Sverige finns idag nio utbildningar som är granskade och godkända av SHR

SHR ställer höga krav på utbildning och att ha utbildat sig på en SHR-godkänd utbildning gör att chanserna till arbete är stor. Vad innebär det att en utbildning är SHR godkänd? En hudterapeututbildning som är godkänd av SHR uppfyller samtliga av SHR:s krav på utbildningsstandard och utbildningstid. SHR utför regelbundet kvalitetsgranskningar på dessa utbildningar. På så sätt kontrollerar SHR att utbildningens standard hålls hög.
(För ny utbildning/ny filial sker kvalitetsgranskningen från 1 oktober 2023 av samtliga studerande i samband med deras examen de första två åren efter godkännandet, därefter årligen i tre år. Efter fem år granskas utbildningen vart annat år.)

Hudterapeututbildning godkänd av SHR ska bestå av samtligt kursinnehåll nedan.
Kursfördelningen och poängfördelning ska ses som riktmärke för utbildning av hudterapeuter godkänd av SHR. Utbildningsanordnaren väljer själv namn på kurser och i vilken kurs som kursinnehållet ska ligga samt hur många poäng varje kurs ska innehålla. Studerandes måluppfyllelse ska kontrolleras med teoretisk och praktiska prov under utbildningen.

 

Timplan / Poängplan för hudterapeututbildning godkänd av SHR

Utbildning godkänd av SHR ska bestå av minst 2000 timmars planerad undervisningstid. 1500 timmar ska vara lärarledd undervisning och utav dessa ska 500 timmar vara kundpraktik. Lärarledd distansundervisning kan anordnas i teoretiska kurser och 100 timmar av de praktiska kurserna. Nedan poängfördelning ska ses som riktmärke för utbildning av hudterapeuter godkänd av SHR. Variationer kan förekomma på de olika SHR godkända hudterapeututbildningarna. En poäng motsvarar 1 timma. 

  Teoretiska kurser SHR poäng/timmar
1

 Naturvetenskap

40

2

Anatomi och Fysiologi

120

3

 Dermatologi

40

4

Mikrobiologi och Hygien

40

5

 Näringsfysiologi

40

6

Kosmetisk Kemi

20

7

Estetisk Plastikkirurgi

5

8

Entreprenörskap

40

9

Försäljningsteknik och Kundservice

40

10

Yrkesetik

10

11

HLR och Första hjälpen

5

12

Hälsa och säkerhet i arbetet

10

13

Fördjupningsarbete

40

 

TOTALT

450

 

Praktiska kurser Timmar

14  Grundläggande hudvårdsbehandlingar

850

Makeup, vaxning, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling, kroppsmassage, frans- och brynfärg, brynformning, kroppsbehandlingar, hygien, ergonomi, analys,
dokumentation, kundbemötande.
Utöver detta kan tillval göras så som öronhåltagning, aromaterapi, konstnaglar etc.

15  Fysikalisk terapi*

150

Apparaturbehandlingar
- nålepilation, ansiktsapparatur, kroppsapparatur.
A Nålepilation – valfri metod
B Ansiktsapparatur 3 val av följande: jontofores  & desinkrustation, högfrekvensbehandling, muskelstimulering, interferens, mikrodermabrasion, mikroström, ultraljud, vacumsug, radiofrekvens, IPL, Laser, diatermi, mikroström
C Kroppsapparatur 3 val av följande: kroppsgalvanisk, muskelstimulering, maskinell massage, interferens, vacumsug, endermologi,
*Med fysikalisk terapi avses utnyttjandet av värme, ljus, elektricitet och andra fysikaliska effekter för att uppnå effekter i och på kroppen genom hudterapeutbehandling.

 

16  Avancerade hudvårdsbehandlingar

50

Översiktlig teoretisk kunskap om avancerade behandlingar
Mikroneedling, kemisk peeling, infrarött ljus, mikroström, mikrodermabrasion, IPL, laser, endermologi, mesoterapi, ultraljud, radiofrekvens.
*Vissa av dessa kan också läggas in som val under fysikalisk terapi.

17  Kundpraktik

500

TOTALT

1550

SUMMA

2000

 

Vidare finns en rad andra krav på utbildning såsom krav på lokalers utformning, krav på utrustning, krav på kompetens hos de undervisande m.m.

För utbildningar utomlands se:
CIDESCO-godkända skolor över hela världen.

Rättigheter: 
Öppet material